Για να δείτε ένα έργο σε μεγέθυνση, σύρετε τον κέρσορα επάνω του
To enlarge a sculpure, point the cursor at its thumbnail